Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe
Znaczenie składników mineralne w paszach dla zwierząt

      
Cielą z silnymi objawami krzywicy
Cielą z silnymi objawami krzywicy
Z kilkudziesięciu pierwiastków znajdujących się w przyrodzie ok. 20 jest niezbędnych dla zwierząt; muszą one być im dostarczane z paszą. Niektóre z nich. jak: węgiel, wodór, tlen i azot. występują przeważnie w związkach organicznych, pozostałe zaś z reguły tworzą połączenia nieorganiczne. Składniki te dzielimy na makroelementy, to jest takie, których organizm zwierzęcy potrzebuje w stosunkowo dużych ilościach, oraz mikroelementy, które aczkolwiek potrzebne są w bardzo małych ilościach, to jednak spełniają bardzo ważną rolę.

      Związki mineralne należą do ważnych środków w intensyfikacji żywienia, poprawiają bowiem wykor zystanie paszy przez zwierzęta. a tym samym wpływają na ich wzrost i wagę. Są one niezbędne dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Niedobór ich w paszach czy występowanie w nieodpowiednim stosunku powodują duże straty w chowie i hodowli zwierząt, gdyż są przyczyną:
  • zahamowania wzrostu młodych zwierząt,
  • powstawania krzywicy lub porowatości kości, wskutek czego stają się one kruche i łamliwe,
  • obniżania mleczności krów,
  • znoszenia przez kury jaj bez skorupy,
  • zmniejszenia apetytu oraz gorszego wykorzystywania podstawowych składników pokarmowych,

  • zaburzeń w procesach rozrodczych.
Zahamowanie wzrostu kości u prosięcia na skutek braku fosforu
Zahamowanie wzrostu kości
u prosięcia na skutek braku fosforu
      Do składników potrzebnych zwierzętom najbardziej, a jednocześnie występujących w za małych ilościach w skarmianych paszach należą makroelementy (sód, chlor, wapń i fosfor), a także w znacznie mniejszych ilościach mikroelementy (miedź, kobalt, żelazo, cynk, mangan, jod). Zwierzęta wykazują największe zapotrzebowanie na sól kuchenną, gdyż prawie wszystkie pasze zawierają niewielkie ilości sodu i chloru, a zapotrzebowanie zwierząt na te pierwiastki jest stosunkowo wysokie. Bardzo ważnym składnikiem paszy są związki wapnia i fosforu - głównego budulca kości. Szczególnie młode zwierzęta szybko reagują na niedobór w organizmie wapnia i fosforu. Przestają one wówczas rosnąć, pobierają mniej pokarmu, prawie zupełnie nie reagują na podniety, często rozwija się u nich krzywica lub paraliż tylnych kończyn. W wyniku długotrwałego niedoboru tych składników młode zwierzęta padają z wycieńczenia. U zwierząt starszych, przy umiarkowanym niedoborze, objawy te nie są tak wyraźne.